محصول

mes

کنسانتره مس

کنسانتره مس در واقع محصولی است که از ماده اولیه ریجکت مجتمع مس سرچشمه تولید میشود.

شماتیک مراحل تولید کنسانتره

شمای تولید

کنسانتره مس

کاربرد : اخذ فلز مس پس از عملیات ذوب

ماده اولیه تولید (ریجکت) پس از ورود به خط سنگ‌شکن به سایز مورد نظر تبدیل و وارد خوشه ها و پمپ سیکلون می گردد.در مرحله بعد و پس از اضافه شدن آهک و مواد شیمیایی به آن ، دوغاب مذکور به سمت سلولهای فلوتاسیون هدایت ، که در آنجا تحت تاثیر کلکتورها و کف سازهای شیمیایی،تبدیل به محصول مرطوب می گردد.پس از کاهش رطوبت محصول (فیلتر پرس) ، کنسانتره تولیدی به حوضچه کنسانتره ، و باطله آن نیز به سد باطله می ریزد.

فعالیت های شرکت :

300 (4)

پروسه تولید

500 (22)

پروسه تولید

.

500 (28)

پروسه تولید

شمای تولید
شماتیک مراحل تولید کنسانتره

.

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید.