هیئت مدیره

احسان میرپاریزی

رئیس هیئت مدیره

۰۳۴-۳۴۳۱۲۵۹۰


افشین ابراهیمی نژاد شهدادی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

۰۳۴-۳۴۳۱۲۵۹۰


محمد کاظم ابوالقاسمی کشکوئیه

عضو موظف هیئت مدیره

۰۳۴-۳۴۳۱۲۵۹۰


نریمان محبی کرمانی

عضو موظف هیئت مدیره

۰۳۴-۳۴۳۱۲۵۹۰


حمید رضانژاد غلامعلی

عضو هیئت مدیره

۰۳۴-۳۴۳۱۲۵۹۰


برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید.